Øystein Ruud blir vår nye rektor

 Øystein Ruud er teolog og har jobbet som leder for Laget sitt utvekslingsprogram Interact ved Hald internasjonale skole siden 2006.  Det siste året har han hatt permisjon fra Hald og vært rektor ved Kristen Videregående  Vennesla.

 

Vi ønsker Øystein varmt velkommen som ny rektor, og er glade for at han ønsker å gå inn i denne nøkkelrollen for Hald. Øystein vil bringe tverrkulturell erfaring, god kjennskap til Hald, og bred pedagogisk, teologisk og administrativ lederkompetanse inn i rektorstillingen.