Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook
Interact
Connect
Act Now

Oversikt over praksisplasser

På kartet ser du hvor i verden våre tre programmer holder til. Her får du også en grei oversikt over arbeidsområdene innenfor de ulike programmene.

Arbeidsområder

Interact

Lærer

I Kenya og Nepal er det behov for undervisning på barneskoler.

Ledertrening

I Kenya, Brasil, Colombia, Nepal og på Madagaskar får du utfordringer som hjelper deg å utvikle dine styrker og vokse som menneske.

Fredsbygging

I Colombia blir du med i et meget viktig fredsbyggende arbeid, som reduserer spenningen mellom Farc og myndighetene.

Barneprosjekt

Både i Ethiopia og Kenya er det behov for hjelp på prosjekt rettet inn mot fattige barn fra slummen.

Ungdom

På Madagaskar blir du kjent med ungdommer på din egen alder gjennom aktivitetene til den lokale lagsbevegelsen. Også i Nepal, Colombia og Brasil er du med i et stort ungdomsarbeid.

Bibel

På alle vår praksisplasser blir du med i bibelgrupper. Vi legger til rette for at du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Connect

Barn

Barneskoler på Madagaskar, døveskoler på Madagaskar, autistiske barn i Kina, dagsenter for foreldreløse barn i Sør-Afrika, menighetsarbeid blant barn i Brasil

Ungdom

Ungdomssenter, lærerskole og engelskklubb på Madagaskar, CHRISC Madagaskar, Senter for kriminelle jenter (Antananarivo) og gutter (Mahajanga) på Madagaskar, menighetsarbeid blant ungdom i Brasil, psykisk utviklingshemmede i Kina

Lærer

Lærerskole (Fandriana), barneskoler (Antananarivo) og døveskoler (Antananarivo og Majunga) på Madagaskar, Migrant workers schools i Kina

Funksjonshemmede

Døveskoler i Mahajunga og Antananarivo på Madagaskar, psykisk utviklingshemmede og autister i Kina

Sport

CHRISC i Mahajunga på Madagaskar

Act Now

Bistand/Klima

TAHEA - Helhetlig tankegang vedrørende landsbyutvikling og miljøbevissthet i Mwanza ved Victoriasjøen.
SAHAS - Miljøfokusert bistandsprosjekt i utkanten Nepal. Hovedsaklig undervisningsarbid for jenter.
SEMA - Opplysende arbeid for å styrke bærekraften til ulike lokalmiljø, særlig med hensyn til klimaendringer.

Landsbyutvikling

SAHAS - Skape matsikkerhet og en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
TAHEA - Varierte arbeidsoppgaver i et helhetlig bistandsprosjekt i landsbyer.
OCODE - Arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
SEMA - Varierte oppgaver for å styrke nærmiljø gjennom blant annet holdningsdannende prosjekt.

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen arbeider i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. Ved å gi folk blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre.

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Logoen til {standard_stottespillere}

Det Norske Misjonsselskap

Gjennom NMS berører du enkeltmennesker i deres livssituasjon og bidrar til å gi mennesker verdig liv og varig håp! I Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa har NMS inngått avtaler med organisasjoner og kirker om ulike typer støtte. Slik sørger vi for at NMS-engasjementet har lokal forankring. Se oversikt over de enkelte landene her. Vi har ca. 70 misjonærer og ettåringer plassert i de ulike landene. Vår innsats formidles gjennom prosjekter. Ut fra innholdet er prosjektene fordelt på tre grupper (også kalt program), Budskap, Bistand og Bygging.