Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook
Interact
Connect
Act Now

Oversikt over praksisplasser

På kartet ser du hvor i verden våre tre programmer holder til. Her får du også en grei oversikt over arbeidsområdene innenfor de ulike programmene.

Arbeidsområder

Interact

Lærer

I Kenya og Nepal er det behov for undervisning på barneskoler.

Ledertrening

I Brasil, Colombia, Nepal, Kenya og på Madagaskar får du utfordringer som hjelper deg å utvikle dine styrker og vokse som menneske.

Barneprosjekt

I Kenya er det behov for hjelp på prosjekt rettet inn mot fattige barn fra slummen.

Ungdom

I Colombia, Brasil og på Madagaskar blir du kjent med ungdommer på din egen alder gjennom aktivitetene til den lokale lagsbevegelsen.

Bibel

På alle vår praksisplasser blir du med i bibelgrupper. Vi legger til rette for at du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Flyktningeleir

Som en del av praksisen i Focus Kenya vil vi kunne tilby arbeidsoppgaver i en flyktningeleir i nærheten av Nairobi.

Connect

Barn

Døveskoler på Madagaskar, arbeid med autistiske barn i Kina, dagsenter for utsatte barn i Sør-Afrika, menighetsarbeid blant barn i Brasil

Ungdom

Ungdomssenter, ledertrening  og engelskklubb på Madagaskar, CHRISC Madagaskar, Senter for kriminelle gutter (Antananarivo) på Madagaskar, menighetsarbeid blant ungdom i Brasil, arbeid blant psykisk utviklingshemmede i Nanjing i Kina.

Lærer

Døveskoler i Antananarivo og Majunga på Madagaskar, engelsklærer i Mahajanga på Madagaskar og i Nanjing i Kina.

Funksjonshemmede

Døveskoler i Mahajunga og Antananarivo på Madagaskar, psykisk utviklingshemmede og autister i Kina

Sport

CHRISC i Mahajunga på Madagaskar

Act Now

Utdanning og helse

Du kan bli med å undervise i bevisstgjøring rundt helse i tillegg til holdningsskapende arbeid.

Mikrofinans

Her blir du med i arbeidet med spare- og lånegrupper og får direkte erfaring med hvordan dette fungerer.

Menneskerettigheter

Her kan du bli med på kampanjer og holdningsskapende arbeid som opplyser om folks rettigheter.

Klima og miljø

I Nepal vil du jobbe med et miljøfokusert prosjekt. Dette er hovedsakelig undervisningsarbeid for jenter.
I prosjektet SEMA i Tanzania bil du jobbe med blant annet opplysende arbeid for å styrke bærekraften til ulike lokalmiljø, særlig med hensyn til klimaendringer.

Landsbyutvikling

I Nepal blir du med i arbeid med matsikkerhet og en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
På OCODE i Tanzania blir du med i arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
SEMA i Tanzania har varierte oppgaver for å styrke nærmiljø gjennom blant annet holdningsdannende prosjekt.

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen arbeider i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. Ved å gi folk blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre.

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Logoen til {standard_stottespillere}

Det Norske Misjonsselskap

Gjennom NMS berører du enkeltmennesker i deres livssituasjon og bidrar til å gi mennesker verdig liv og varig håp! I Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa har NMS inngått avtaler med organisasjoner og kirker om ulike typer støtte. Slik sørger vi for at NMS-engasjementet har lokal forankring. Se oversikt over de enkelte landene her. Vi har ca. 70 misjonærer og ettåringer plassert i de ulike landene. Vår innsats formidles gjennom prosjekter. Ut fra innholdet er prosjektene fordelt på tre grupper (også kalt program), Budskap, Bistand og Bygging.